Provincie Zeeland – Rectificatie Kennisgeving deelherziening Omgevingsplan Zeeland en Verordening Ruimte

Logo Zeeland

Op 22 maart 2017 is bekendgemaakt dat Gedeputeerde Staten van Zeeland de ontwerp deelherziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en tweede wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland hebben vastgesteld. Naast de in de kennisgeving vermelde mogelijkheid om reacties schriftelijk toe te zenden, kunnen reacties op de wijziging van de verordening tot en met 5 mei 2017 ook op per e-mail worden ingediend via omgevingsplan@zeeland.nl.

 

Naar boven