Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-18951".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-03-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-18951
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-03-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18951
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2017, nr. 2045950 houdende regels voor de algemene informatievoorziening aan slachtoffers
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties