Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2016 gepubliceerd door Noordoostpolder. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-70930".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 169004 526414
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-70930
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8311
Publicatiedatum 2016-12-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 70930
Publicerende organisatie Noordoostpolder
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0171.PB00061-0002
Straatnaam Westermeerdijk
Subrubriek wijzigings- of uitwerkingsplan
Taal nl
Titel KENNISGEVING BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Espel