Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2016 gepubliceerd door RDW (Dienst Wegverkeer). De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-70706".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 4g van de Wegenverkeerswet 1994 en het Directiereglement RDW 2015 en de daartoe verleende instemming van de Raad van Toezicht.
Identifier stcrt-2016-70706
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2016-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 70706
Publicerende organisatie RDW (Dienst Wegverkeer)
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening van het vragen van prijsopgaven en het aangaan van financiële verplichtingen aan functionarissen van de RDW (Regeling Financieel Mandaat RDW)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties