Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-69005".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-12-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 33, 33a en 35c van de Successiewet 1956
Identifier stcrt-2016-69005
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69005
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 december 2016, nr. 2016-0000223377, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties