Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2016 gepubliceerd door Raad voor de Rechtspraak. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2016-67858".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-67858
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype rechterlijke macht
Publicatiedatum 2016-12-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67858
Publicerende organisatie Raad voor de Rechtspraak
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Instellings-, mandaat- en volmachtbesluit KEI
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties