Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2016 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-65571".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 172663 553912
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-65571
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8622DE 49
Publicatiedatum 2016-12-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 65571
Publicerende organisatie Súdwest-Fryslân
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1900.UV20150749-vast
Straatnaam Jeltewei
Subrubriek omgevingsvergunning met planafwijking
Taal nl
Titel Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Jeltewei 49 te Hommerts, Súdwest-Fryslân
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Hommerts