Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Jeltewei 49 te Hommerts, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning hebben verleend met voorbereiding van de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3° van de Wabo:

Hommerts, Jeltewei 49, het herbouwen van de boerderij (het realiseren van twee woningen) in strijd met het bestemmingsplan (UV20150749)

 

Inzage

De aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 op afspraak ter inzage bij de gemeenteloketten.

De stukken zijn ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Let erop dat u reageert binnen de termijn van inzage.

In uw beroepschrift moet het volgende staan:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum

 • 3.

  het besluit waartegen u in beroep gaat

 • 4.

  de redenen waarom u in beroep gaat

 • 5.

  uw handtekening

 

Stuur uw brief naar:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD GRONINGEN

 

U kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u de uitspraak op uw beroep niet afwachten?

Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

 

Naar boven