Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2016 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2016-647".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag ;https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/watervisie-amsterdam/
Identifier stcrt-2016-647
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-01-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 647
Publicerende organisatie Amsterdam
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Kennisgeving Concept-Watervisie Amsterdam 2040: terinzagelegging
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken