Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2016 gepubliceerd door Harderwijk. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-62832".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 172764 484935
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-62832
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3848
Publicatiedatum 2016-11-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 62832
Publicerende organisatie Harderwijk
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0243.WP00173-0003
Straatnaam Zuiderzeestraatweg
Subrubriek wijzigings- of uitwerkingsplan
Taal nl
Titel Wijzigingsplan Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Harderwijk