Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2016 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-59776".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 135872 455705
Geo informatie (coördinaten) 135805 455899
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Identifier stcrt-2016-59776
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3521
Postcode en huisnummer 3521AH 23
Publicatiedatum 2016-11-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 59776
Publicerende organisatie Utrecht
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-VA01
Straatnaam Stadsplateau
Straatnaam Van Sijpesteijnkade
Taal nl
Titel Bekendmaking bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV, Stationsgebied met bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Utrecht