Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2016 gepubliceerd door Roerdalen. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-58879".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Roerdalen
Identifier stcrt-2016-58879
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-11-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 58879
Publicerende organisatie Roerdalen
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1699.BPVDP2016BOLBERGW-OW01
Taal nl
Titel Ontwerp-wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Bolbergweg Vlodrop'
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken