Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 50903

Gepubliceerd op 29 september 2016 9:00

Technische informatie over de publicatie Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2016, kenmerk 1015003-150747-WJZ, houdende wijziging en tot intrekking van de Regeling voorschriften erkenning Wvkl (Regeling veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

Deze publicatie is op 29 september 2016 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-50903".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-09-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3.7, tweede lid, en 7a.8 van het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006
Grondslag artikel 9, vierde lid, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Identifier stcrt-2016-50903
Jaargang 2016
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatscourant
Publicatiedatum 2016-09-29
Publicatienummer 50903
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2016, kenmerk 1015003-150747-WJZ, houdende wijziging en tot intrekking van de Regeling voorschriften erkenning Wvkl (Regeling veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl