Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-47457".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-09-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 6 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Identifier stcrt-2016-47457
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-09-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47457
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 september 2016, nr. 779928, houdende wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties