Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2016 gepubliceerd door Inspectie Leefomgeving en Transport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-46233".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2016-46233
Jaargang 2016
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2016-09-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46233
Publicerende organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende regels over commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico (Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties