Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-08-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-43921".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-08-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies
Identifier stcrt-2016-43921
Jaargang 2016
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-08-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 43921
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 augustus 2016, kenmerk 988529-152939-MEVA, houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken