Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2016 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2016-38335".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West Nederland, versie 2
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Rotterdam
Grondslag ministeriele-regeling Regeling Europese EZ-subsidies;1.0:c:BWBR0036758&g=2016-07-01
Identifier stcrt-2016-38335
Jaargang 2016
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-07-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38335
Publicerende organisatie Rotterdam
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 2
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken