Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-34871".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-07-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2, eerste lid, van de Plantenziektenwet
Identifier stcrt-2016-34871
Jaargang 2016
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-07-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34871
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juli 2016, nr. WJZ/16079105, houdende wijziging van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten in verband met Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/764
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken