Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2016 gepubliceerd door Inspectie Leefomgeving en Transport. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2016-34134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-34134
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2016-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34134
Publicerende organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage voor vlakglas, Inspectie Leefomgeving en Transport
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken