Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-33170".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet
Identifier stcrt-2016-33170
Jaargang 2016
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33170
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 juni 2016, nr. WJZ/16030359, houdende regels inzake schoolfruit (Regeling schoolfruit 2016)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken