Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-32726".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-32726
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-06-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 32726
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 juni 2016, nr. 768104 houdende verlening van mandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand ten aanzien van besluiten omtrent de verlening van kosteloze rechtskundige bijstand krachtens de Wet kosteloze rechtskundige bijstand BES (Mandaatbesluit toevoeging kosteloze rechtskundige bijstand BES 2016)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken