Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2016 gepubliceerd door Lingewaal. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-2754".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Externe bijlage exb-2016-1512
Gemeentenaam Lingewaal
Identifier stcrt-2016-2754
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-01-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2754
Publicerende organisatie Lingewaal
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0733.BpNHW-VA01
Taal nl
Titel Bestemmingsplan “Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie” gemeente Lingewaal
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken