Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2016 gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2016-1863-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Heeft nodig stcrt-2016-1863
Identifier stcrt-2016-1863-n1
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2016-01-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1863
Publicerende organisatie De Nederlandsche Bank
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Rectificatie Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Versie nummer n1
Versieinformatie Rectificatie