Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-04-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-16200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-03-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 5.3, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 4.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht en artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
Identifier stcrt-2016-16200
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-04-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 16200
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/68278, tot wijziging van de Regeling omgevingsrecht en de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen (aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken