Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen en heeft als identifier "stcrt-2015-8934".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-8934
Jaargang 2015
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-04-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8934
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf inzake Sociaal Fonds
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken