Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-8824".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-03-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994
Identifier stcrt-2015-8824
Jaargang 2015
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-03-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8824
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/29854, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 (Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken