Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2015 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2015-8517".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-8517
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-03-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8517
Publicerende organisatie Rotterdam
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma West Nederland 2014–2020 houdende regels inzake de verlening van mandaat en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, handelend als intermediaire instantie als bedoeld in artikel 2 lid 18 van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europese Parlement en De Raad van 17 september 2013, betreffende de uitvoering van paragraaf 2 van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020 (Besluit mandaat en machtiging EFRO 2014–2020 gemeente Amsterdam)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken