Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2015 gepubliceerd door Autoriteit Consument en Markt. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2015-583".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-583
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2015-01-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 583
Publicerende organisatie Autoriteit Consument en Markt
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken