Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2015 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2015-48769".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag N.v.t.;
Identifier stcrt-2015-48769
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2015-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 48769
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken