Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2015-47139".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-47139
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47139
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015, houdende instelling van een eenmalige commissie van deskundigen met betrekking tot de rechtseenheid in het bestuursrecht (Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken