Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-43235".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-11-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-43235
Jaargang 2015
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 43235
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2015, nr. WJZ/15137445, houdende wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's in verband met aanpassing van de meldplicht voor Aviaire Influenza, de vaccinatie tegen Newcastle disease en enkele technische wijzigingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken