Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-42811".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-11-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3.3 en 3.4 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Identifier stcrt-2015-42811
Jaargang 2015
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-11-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 42811
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2015, kenmerk 871714-144258-MEVA, houdende wijziging van de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken