Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2015 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2015-3997".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-3997
Jaargang 2015
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2015-03-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3997
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Besluit van 29 januari 2015, nr. 2015000164, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Assen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Stadsboulevard Noord)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken