Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2015 gepubliceerd door Sluis. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2015-33129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gemeentenaam Sluis
Identifier stcrt-2015-33129
Jaargang 2015
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-10-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33129
Publicerende organisatie Sluis
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1714.3eherzbpbui15-VG01
Taal nl
Titel Gewijzigde vaststelling 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied - strandslaaphuisjes, gemeente Sluis
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken