Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Adviezen Raad van State en heeft als identifier "stcrt-2015-3096".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32319;8
Behandeld dossier 32420;3
Behandeld dossier 32528;2
Behandeld dossier 32528;6
Behandeld dossier 32528;7
Behandeld dossier 33699;3
Citeertitel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-3096
Jaargang 2015
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-02-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3096
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Adviezen Raad van State
Taal nl
Titel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken