Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-29016".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-29016
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-09-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 29016
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidslijn Tijdelijke Natuur
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken