Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2015 gepubliceerd door Littenseradiel. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2015-28313".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gemeentenaam Littenseradiel
Identifier stcrt-2015-28313
Jaargang 2015
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-09-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28313
Publicerende organisatie Littenseradiel
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0140.LITTARCH-ON01
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan “Dorpen Archeologie”
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken