Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2015 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2015-28106".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Provincie Gelderland - N794; verkeersbesluit diverse maatregelen in de gemeenten Epe en Heerde - Heerderweg en Eperweg
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 196314 485570
Coördinaten 198099 487235
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Grondslag wegenverkeerswet 1994, art. 18, lid 1
Identifier stcrt-2015-28106
Jaargang 2015
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 8161BK 13
Postcode en huisnummer 8181EV 55
Publicatiedatum 2015-09-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28106
Publicerende organisatie Gelderland
Referentienummer 2014-006058
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting inhoud N794; verkeersbesluit diverse maatregelen waaronder het aanleggen van vrijliggende (brom-)fietspaden en het instellen van een maximimsnelheid van 60 km/h.
Straatnaam Heerderweg
Straatnaam Eperweg
Taal nl
Titel N794; verkeersbesluit diverse maatregelen in de gemeenten Epe en Heerde
Type verkeersbesluit maatregel(en) tot wijziging van de inrichting van de weg
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 2
Wegcategorie Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Weggebruiker fietsers
Woonplaats Heerde
Woonplaats Epe