Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2015 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-2300".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers
Grondslag - artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers
Grondslag - het advies van het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers van 1 oktober 2013
Grondslag Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers
Grondslag artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv
Grondslag - artikel 14 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv
Identifier stcrt-2015-2300
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2015-02-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2300
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit permanente educatie Wbtv
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken