Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-20939".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-07-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikelen 3, eerste en vierde lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;
Identifier stcrt-2015-20939
Jaargang 2015
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-07-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 20939
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 in verband met enkele aanpassingen in de hoofdstukken III en V en enkele technische wijzigingen en tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) in verband met het verhogen van het subsidieplafond in hoofdstuk II
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken