Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2015 gepubliceerd door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-17022".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-05-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:95, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2015-17022
Jaargang 2015
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2015-06-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17022
Publicerende organisatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken