Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-14276".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-05-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 6a, zevende lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en artikel 10, derde lid, van het Besluit doorberekening kosten ACM
Identifier stcrt-2015-14276
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-05-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14276
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 mei 2015, nr. WJZ/15067099, tot wijziging van de Regeling doorberekening kosten ACM in verband met de correctie van enkele bedragen, genoemd in bijlage 1 en 3
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken