Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Benoemingen en ontslagen en heeft als identifier "stcrt-2015-12568".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-12568
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-05-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12568
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Benoemingen en ontslagen
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 2015, kenmerk 755292-135599-DMO, houdende instelling van de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma (Instellingsbesluit Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken