Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2015 gepubliceerd door Haarlemmermeer. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2015-11703".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Haarlemmermeer
Identifier stcrt-2015-11703
Jaargang 2015
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-04-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11703
Publicerende organisatie Haarlemmermeer
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0394.BPGrysrijsenhouteo-C001
Taal nl
Titel Wet ruimtelijke ordening. Herstelbesluit bestemmingsplan Rijsenhout en omgeving
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken