Wet ruimtelijke ordening. Herstelbesluit bestemmingsplan Rijsenhout en omgeving
Logo Haarlemmermeer
Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het herstelbesluit van het  bestemmingsplan  ‘Rijsenhout en omgeving’ met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGrysrijsenhouteo-C001 wordt gepubliceerd op RO-online.
 
Het plan
Het plangebied van het herstelbesluit Rijsenhout en omgeving omvat de locatie Aalsmeerderdijk 600 te Rijsenhout.
  • 1.
    Met het herstelbesluit, dat de gemeenteraad op 16 april 2015 heeft genomen, is uitvoering gegeven aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (d.d. 28 januari 2015) inzake een tegen het bestemmingsplan Rijsenhout en omgeving ingesteld beroep.
 
1435 BV
 
Inzien
Het herstelbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/wro 
Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.
]
Naar boven