Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-9614".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-03-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 4, tweede lid, Warenwetbesluit Zuivel
Grondslag Artikel 14 Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen
Grondslag Artikel 10, eerste lid, Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding
Grondslag Aartikel 20, vierde lid, onder b, Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet)
Grondslag Artikel 16, eerste lid, Warenwet
Grondslag Artikel 11, vierde lid, onder b, Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen
Identifier stcrt-2014-9614
Jaargang 2014
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-04-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9614
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 maart 2014, 337611-118144-VGP, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de totstandkoming van Verordening (EU) 1169/2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken