Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2014 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2014-5846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2014-5846
Jaargang 2014
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2014-03-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5846
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut Wbtv
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken