Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-01-2014 gepubliceerd door Maasdonk. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2014-47".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan’, Maasdonk
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2014-47
Jaargang 2014
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2014-01-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47
Publicerende organisatie Maasdonk
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1671.BPBG2013PP000083-001O
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan’, Maasdonk
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken