Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2014-3779".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2014-3779
Jaargang 2014
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-02-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3779
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Convenant inzake postcodes
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken