Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-36912".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2a, vierde lid, Wet Financiering decentrale overheden.
Identifier stcrt-2014-36912
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36912
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B nr. 2014-0000672461, tot wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden in verband met de nadere invulling van het prudent gebruik van derivaten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken